Visa produkter i

Intresselista

🏷️ OBS VI TILLÄMPAR DAGSPRISER TILLSVIDARE!
 Calexico Wood

Köpa Ädelträ, Teak, Mahohny, Valnöt och Ceder virke till lågpris

Sibirisk LärkLat. Larix Sibirica

Vår Sibiriska Lärk är tätvuxen med stor andel kärnträ, ej att förväxla med Europeisk Lärk.

Lärkträ har en naturligt hög rötbeständighet bl.a. på grund av högt innehåll av syra och harts.

Lärken sorteras första gången vid sågning i Ryssland där kvalitet 5 och 6 sorteras bort.

När hyvling görs i Sverige sker ytterligare sortering för att säkerställa kvaliteten. Lärken saluförs i kvalitetssortering 1-4 (http://clxcwd.se/laerkkval) och är FSC märkt.

YTBEHANDLING: Träet kan användas obehandlat eller oljas med trallolja för Lärk; oljan bör innehålla fungicider mot svamp och ha en torrhalt runt 60% samt innehålla färgpigment.
Vi kan också erbjuda Sioo:x-behandling som är ett svenskutvecklat miljövänligt träskydd som ger ett slitstarkt ytskikt med en vacker jämn silvergrå yta. Alla fyra sidor blir behandlade. Prisexempel för att behandla 100 LPM 28x120 Lärktrall, 2350 kr inkl. Moms.
Mer info: http://sioox.se/

MONTERING: För infästning skall rostfri trallskruv användas i en kvalitet från A2 till A4, då detta minskar risken för missfärgning. Välj A4-kvalitet i miljöer som innebär större risk för korrosion. Skruvhuvudet skall skruvas ner i nivå med trallytan. Använd självborrande skruv eller förborra för att minimera risken för att sprickor uppstår. Förborra alltid alla skruvar som sätts vid brädornas skarvar. Rekommenderad längd på trallskruven för en 28 mm trall är minst 65 mm. För att tillse att brädornas ändar har rät vinkel och för att minimera sprickbildning i brädornas ändar skall alla brädor ändkapas före montering. Vi rekommenderar ett regelavstånd på 500 mm. Skruva varje trallbräda helt färdig innan montering av nästa bräda påbörjas. Montera trallen med kärnsidan vänd uppåt och med minst 6 mm mellan brädorna. Sörj för god och kontinuerlig luftcirkulation under och igenom den färdiga terrassen. För att undvika missfärgningar av trallen och anslutande inklädnad bör plåt och andra metalldetaljer som kan komma i direkt, eller via vattenavrinning, i indirekt kontakt med trallen vara utförda i rostfritt stål. Förvara trallen skyddad från direkt sol och regn, och sörj för god genomluftning. Acklimatisera trallen till de förutsättningar som skall gälla vid monteringstillfället.
Lärk - Trall (pris/lpm)

Sibirisk lärk är ett barrträd, som växer mycket långsamt i centrala Sibirien vilket ger trädet högt innehåll av kåda, garvsyra och harts; det ger den Sibiriska lärken högt rötmotstånd. Lärkens hårdhet(densitet) är hög jämfört med andra barrträd och den mekaniska egenskapen ca 30% högre än hos andra barrträd.
Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.
Produktblad + Montage    
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
22 x 95 x 4000 Montage: bit.ly/clxtrallmont 50
28 x 120 TRALL, ÅTGÅNG 8 LPM/M2, FSC MIX 70% Montage: bit.ly/clxtrallmont 66
28 x 145 x 4000 Rillad. Montage: bit.ly/clxtrallmont 91
34 x 145 x 4000 Montage: bit.ly/clxtrallmont 111


Lärk - Klädselbräda (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   


Lärk - Stolpe (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.   
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
70 x 70 Runda hörn, Hyvlat Slut i lager 160
90 x 90 STOLPE, HYVLAD, FSC MIX 70% Slut i lager 230
150 x 150 STOLPE, SÅGAD, FALLANDE LÄNGDER Slut i lager 598


Lärk - Regel (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   


Lärk - Panel (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   


Lärk - Staketprofil (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   


Lärk - Spalje (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   


Lärk - Handledare (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   


Lärk - hyvlad (pris/lpm)

Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser.   
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
16 x 95 x 2700 Offert
16 x 95 x 3000 Offert
16 x 95 x 4000 Offert


Lärk - Okantad (pris/kvm)

Bredder mellan 200 och 250. Då inget annat anges är kvalitetsklassen I - V. Kvalitetsklasser. 
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
Provlåda Ädelträ (23 prover, varje provbit är 8x45x100 mm): Al, Alm, Ask, Asp, Balsa, Björk, Ceder, Ek (Am), Furu, Iroko, Jelutong, Körsbär (Am), Lind, Lärk, Lönn, Mahogny, Masurbjörk, Oregon Pine, Padouk, Pockenholtz, Päron, Rödbok, Teak, Valnöt. Ink. frakt (DHL ServicePoint). Tidigare 999 kr. Nu sänkt pris (-25%) 749