Visa produkter i

Intresselista

🏷️ OBS VI TILLÄMPAR DAGSPRISER TILLSVIDARE!
 Calexico Wood

Köpa Ädelträ, Teak, Mahohny, Valnöt och Ceder virke till lågpris

Limträ - Balk & StolpeLängder upp till 12 000 mm. Limträ exaktkapas enligt kunds önskemål med noggrannhet +/- 3mm. Specialbeställning längder mellan 12 000 mm och 16 000 mm. Sågning sker i Malmö, Göteborg, Stockholm & Vittsjö.

Limträ är uppbyggt av ett antal trälameller, som sammanbinds med syntetiskt lim. Råmaterialet är högkvalitativ svensk gran. Limträ är ett av de starkaste byggmaterialen i förhållande till sin vikt.

Limträ har lång livslängd och det beständiga materialet klarar väderutsatta miljöer bättre än andra konstruktionsmaterial.

Tack vare sina egenskaper passar produkten utmärkt till bärande konstruktioner i form av pelare, balkar och takstolar, speciellt i byggnader med stor spännvidd.

Några fördelar

Formstabiliteten – limträ varken vrider eller kröker sig.

Brandmotståndet – limträ motstår en brand bättre än många andra material, vilket också ofta märks på försäkringspremien.

Priset – totalkostnaden för en limträkonstruktion är ofta lägre än för andra materialalternativ.

Lättbearbetat – limträ kan bearbetas med såväl enkla handverktyg som med maskinella verktyg.

Längder upp till 12 000 mm. Limträbalkarna exaktkapas enligt kundens önskemål med noggrannhet +/- 3mm. Specialbeställning längder mellan 12 000 mm till 16 000 mm.

LVL-BALKAR (pris/lpm)

LVL (Laminated Veneer Lumber) är en ljus estetisk yta som främst är avsedd för inbyggnad. Kan både ytbehandlas och impregneras. Balken används främst för bärande konstruktioner till väggar och tak. Vi levererar,kapar och transporterar balkar både från Vittsjö och Stockholm snabbt, rationellt och exakt efter önskemål.    
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
45 x 200 225
45 x 225 260
45 x 240 244
45 x 260 295
45 x 300 340
45 x 360 370
45 x 400 440


Limträ - balk (pris/lpm)

Hållfasthetsklasser
Läs om rådande /21-06-04/ materialbrist, bl a limträbalk.         
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
42 x 180 x 12050 42x180 Limträ 12050 mm GL28cs 45mm lameller 165
56 x 225 x 12000 56x225 Limträ 12000 mm GL28cs 45mm lameller. 252
56 x 270 x 12050 56x270 Limträ 12050 mm GL28cs 45mm lameller 305
66 x 270 x 12050 66x270 Limträ 12050 mm GL28cs 45mm lameller 365
66 x 315 x 12000 66x315 Limträ 12000 mm GL28cs 45mm lameller 320
90 x 180 Hållfasthetsklass GL30c 220
90 x 225 x 12000 90x225 Limträ 12000 mm GL30c 45mm lameller 275
90 x 270 x 12000 90x270 Limträ 12000 mm GL30c 45mm lameller 330
90 x 315 x 12000 90x315 Limträ 12000 mm GL30c 45mm lameller 390
90 x 360 x 12000 90x360 Limträ 12000 mm GL30c 45mm lameller 567
90 x 405 x 12000 90x405 Limträ 12000 mm GL30c 45mm lameller 495
115 x 630 Hållfasthetsklass GL30c 980
115 x 225 x 12000 115x225 Limträ 12000 mm GL30c 45mm lameller 350
115 x 270 x 12000 115x270 Limträ 12000 mm GL30c 45mm lameller 404
115 x 315 x 12000 115x315 Limträ 12000 mm GL30c 45mm lameller 490
115 x 405 x 12000 115x405 Limträ 12000mm GL30c 45mm lameller 630
115 x 495 x 12000 115x495 Limträ 12000 mm GL30c 45mm lameller 770
115 x 630 x 12000 115x630 Limträ 12000 mm GL30c 45mm lameller 980


LIMTRÄPELARE (pris/lpm)

Av gran. Renhyvlade ytor. Hållfasthetsklass GL28h  
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
90 x 90 x 12000 90x90 Limträstolpe 12000 mm GL30h 45mm lameller 130
115 x 115 x 12000 115x115 Limträstolpe 12000 mm GL30h 45mm lameller 210
140 x 140 x 12000 140x140 Limträ 12000 mm GL30h 45mm lameller 310