Visa produkter i

Intresselista

 Calexico Wood

Köpa Ädelträ, Teak, Mahohny, Valnöt och Ceder virke till lågpris

Marinplywood


Teakplywood (pris/skiva)

WBP-limmad. Med Björkkärna som är formstabil och har hög slagtålighet.     
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
4 x 1250 x 2500 2.52 kg, enkelsidig 2 690
6 x 1250 x 2500 3.78 kg, enkelsidig 2 555
6 x 1250 x 2500 3.78 kg, A/B sida 3 182
9 x 1250 x 2500 5.67 kg, enkelsidig 2 751
9 x 1250 x 2500 5.67 kg, A/B sida 3 522
12 x 1250 x 2500 enkelsidig 3 182
12 x 1250 x 2500 7.56 kg, A/B sida 3 806
15 x 1250 x 2500 9.45 kg, A/B sida 3 882
18 x 1250 x 2500 11.34 kg, A/B sida 4 082

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Teakplywood Special Genomgående (pris/skiva)

Teakplywood Special är anpassad för mycket fuktutsatta utrymmen, lämplig t ex som marina duschgolv. Skivan har teak genomgående i alla lager. 
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
22 x 750 x 1200 11.7 kg 5 250

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Khaya Mahognyplywood (pris/skiva)

A/C A/B? Björkkärna är mer formstabil och har högre slagtålighet än Poppel/Merantikärna.        
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
4,5 x 1250 x 2500 A/C sida, Björkkärna 1 240
5 x 1250 x 2500 V-spår, Björkkärna 1 653
5 x 1520 x 2490 A/B Björkkärna 1 313
6 x 1220 x 2500 A/B, Poppel/Merantikärna 1 300
6,5 x 1250 x 2500 A/C-sida, Björkkärna 1 495
7 x 1525 x 2500 A+/A+, Poppel/Merantikärna 2 014
7 x 1525 x 3050 A+/A+, Poppel/Merantikärna 3 410
9 x 1220 x 2500 A/B, Poppel/Merantikärna 1 456
9 x 1525 x 2500 A+/A+, Poppel/Merantikärna 2 216
12 x 1250 x 2500 A/B sida, Björkkärna 1 969
12 x 1520 x 2490 A/B sida, Björkkärna 2 137
13 x 1220 x 2500 A/B, Poppel/Merantikärna 1 606
15 x 1250 x 2500 A/B sida, Björkkärna 2 127
15 x 1520 x 2490 A/B sida, Björkkärna 2 619
16 x 1220 x 2500 A/B, Poppel/Merantikärna 1 813

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Sapeli Mahognyplywood (pris/skiva)


A/C A/B? Luan/Merantikärna.   
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
3 x 1220 x 2440 Sapeli Plywood, B/BB FSC 100% 196
6 x 1220 x 2440 Sapeli Plywood, B/BB FSC 100% 268
9 x 1220 x 2440 Sapeli Plywood, B/BB FSC 100% 347
12 x 1220 x 2440 Sapeli Plywood, B/BB FSC 100%. 458
15 x 1220 x 2440 Sapeli Plywood, B/BB FSC 100% 570
18 x 1220 x 2440 Sapeli Plywood, B/BB FSC 100% 665

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Durkplywood - Laminat (pris/st)

Vit/svart nåt. Skivorna tillverkas on-demand och kan därför även grovkapas i rätvinkliga snitt för detaljanpassning av kund.      
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
Formatsågning av skivor. Startkostnad 800 kr. Offert
7,5 x 1220 x 2440 Durkplywood - Laminat/plywood/spärr 7.5x1220x2440. VIT nåt. 3 334
7,5 x 1220 x 2440 Durkplywood - Laminat/plywood/spärr 7,5x1220x2440. SVART nåt. 3 334
13,5 x 1220 x 2440 Durkplywood - Laminat/plywood/spärr 13,5x1220x2440. VIT nåt. 3 487
13,5 x 1220 x 2440 Durkplywood - Laminat/plywood/spärr 13,5x1220x2440. SVART nåt. 3 487
16,5 x 1220 x 2440 Durkplywood - Laminat/plywood/spärr 16.5x1220x2440. VIT nåt. 3 573
16,5 x 1220 x 2440 Durkplywood - Laminat/plywood/spärr 16,5x1220x2440. SVART nåt. 3 573
19,5 x 1220 x 2440 Durkplywood - Laminat/plywood/spärr 19.5x1220x2440. VIT nåt. 3 663
19,5 x 1220 x 2440 Durkplywood - Laminat/plywood/spärr 19,5x1220x2440. SVART nåt. 3 663
22,5 x 1220 x 2440 Durkplywood - Laminat/plywood/spärr 22.5x1220x2440. VIT nåt. 4 209
22,5 x 1220 x 2440 Durkplywood - Laminat/plywood/spärr 22,5x1220x2440. SVART nåt. 4 209

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Durkplywood Teak/Coto Björkkärna (pris/skiva)

Teak 45 mm, coto 5 mm.  
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
6 x 1250 x 2500 3 047
12 x 1250 x 2500 3 581
15 x 1250 x 2500 3 715
18 x 1250 x 2500 3 956

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Durkplywood - Teak/Vit (pris/skiva)

 
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
15 x 1220 x 2440 Teak/Vit not 40+4 WBP-lim 3 603
18 x 1220 x 2440 Teak/Vit not 40+4 WBP-lim 4 008

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Teaklaminat - Durk (pris/skiva)

Båda produkterna nedan måste användas för limning på bärarskiva. Spärrskivans funktion är att motverka böjning i färdig produkt. 
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
0,6 x 1300 x 3050 K8514 spärr VLS 291
0,9 x 1300 x 3050 Durklaminat. Vit nåt 1 820

Alla mått i mm, alla priser ink moms. Vi reserverar oss för prisförändringar och felande lagersaldon. T - tjocklek, B - Bredd, L - Längd, Ø - Diameter, kbm - m3, kvm - m2, lpm - meter.


Plywood är normalt uppbyggt av ett ojämnt antal sammanlimmade fanerlager, där lagren vanligtvis är limmade korsvis i rät vinkel mot varandra. Faneren i plywood kan vara av olika träslag, tjocklek och kvalitet.

I Sverige används företrädesvis furu och gran. Som ytfaner förekommer även andra träslag, till exempel björk, bok, ek samt tropiska träslag. Skivor kan även specialbeställas med andra ytskikt som till exempel stål, aluminium och glasfiber. Antal faner och fanerens tjocklek varierar beroende på skivtjocklek och tillverkare.

Vissa produkter är belagda med en film som ökar motståndskraften mot slitage och fukt, ger minskad sprickbildning och förbättrat underlag för målning.

Plywood tillverkas i olika kvaliteter anpassade till olika användningsområden. K-plywood innehåller huvudsakligen granfaner. Det används till konstruktionsändamål. K-plywood tillverkas efter särskilda regler i hållfasthetsklasser enligt standarden SS-EN 12369-2 som anger karakteristiska värden för plywood. Produktdata och underlag för dimensionerande värden kan erhållas från plywood-tillverkare. Plywood CE-märks enligt SS-EN 13986 där egenskaperna beskrivs. K-plywood limmas med fenollim som är mycket beständigt. Skivor av K-plywood används i exempelvis yttertak och som komponent i limmade element som balkar med mera.

Plywood används även för inklädnad av betongformar. Formplywood är ytbelagd med en fenolfilm. Fenolfilmens tjocklek och hanteringen av skivorna avgör hur många gånger de kan användas, normalt är cirka 50 gjutningar.

Skivor av plywood som ska används utomhus och väderexponeras under längre tid, till exempel i fasader, ska uppfylla kraven på väderexponerad plywood enligt EN 636-3. Skivorna ska bland annat ha en vattenbeständig limning, till exempel fenolhartslim, som uppfyller limningsklass 3 enligt EN 314-2.  Skivor av barrträ ska vid användning utomhus i fasader ha en framsida som lägst uppfyller utseendeklass II enligt EN 635-3. Alternativt kan även skivor med filmbelagd yta till exempel MDO-film användas. Vissa tillverkare har även andra speciellt utvecklade skivor för användning i fasader.

Miljöpåverkan

Tillverkning av plywood baseras till stor del på förnybara resurser. Limmet baseras på fossila resurser. Miljöpåverkan under produktens användning är främst kopplat till underhåll, bland annat ytbehandling och rengörning. Plywood kan materialåtervinnas eller energiutvinnas. Energiinnehållet är cirka 18,7 MJ/kg. Vissa tillverkare innehar certifikat för spårbarhet enligt PEFC eller FSC.

Dimensioner

Skivornas storlek och tjocklek beror på produkt och tillverkare. Exempel på vanliga dimensioner är:

Bredd: 1200-1525 mm

Höjd: 2400-4000 mm

Tjocklek 6,5-30 mm

 

Andra skivstorlekar kan fås mot beställning.

Formstabilitet

Längdändringen hos plywood är längs och tvrs skivan cirka 2 mm/m per 10 % fuktkvotsändring.

Åldringsbeständighet

åldringsbeständigheten beror på typ av skiva och ytbehandling. Filmbehandlade skivor har till exempel större motståndskraft mot slitage, mindre sprickbildning i ytfaneren och därmed minskad fuktupptagning vilket påverkar livslängden.

Kanter

Kantförsegling används för att förhindra fuktupptagning i skivans kanter. En del produkter förseglas vid tillverkningen till exempel vissa filmbelagda skivor. Förseglingen består normalt av en utomhusfärg med eller utan så kallad sugförsegling. även försegling med epoxi förekommer. Kantförsegling är mycket viktig för skivans långsiktiga beständighet. Kanter som bearbetas på arbetsplatsen ska behandlas med en penetrerande grundolja och en täckande färg avsedd för trä utomhus.

Fogtyp

Skivorna tillverkas med raka kanter, spont eller falsad kant.

Infästning

Skivorna kan fästas med skruv eller spik. Infästningarna ska vara varmförzinkade eller av rostfritt stål. För val av infästning se rekommendationer från respektive skivtillverkare. Det är särskilt viktigt att förhindra fuktinträngning i skivorna vid infästningarna till exempel genom tätningsbrickor eller elastiska fogmassor.

Prefabriceringsgrad

Andra skivstorlekar än standard, olika former, profiler kan tillverkas mot beställning.

Brandaspekter

Uppfyller Euroclass D-s2, d0 (tidigare svensk ytskiktsklass III). Får normalt användas i fasader i byggnader med högst två våningar utan särskilda åtgärder. För användning i högre byggnader krävs boendesprinklers eller andra alternativa lösningar av byggnadstekniskt brandskydd.

Formbarhet

Skivorna kan böjas i olika former. Böjningsradien beror på skivornas tjocklek och fanerens riktning. Anpassning av skivorna kan göras på plats med enkla verktyg.

Materialmöten

Skivor ska inte monteras dikt an mot andra intilliggande skivor eller material. En spalt = 10 mm ska alltid finnas så att fukt- och temperaturrörelser inte förhindras. Spalt = 10 mm kan fyllas med lämplig fogmassa enligt tillverkarens rekommendationer.

Ytbehandling

Obehandlade skivor ska ytbehandlas med färgsystem avsedda för trä utomhus. Skivor med plastfilm kräver ingen ytbehandling. För andra filmbelagda skivor se respektive tillverkares rekommendationer.

Livslängd

Livslängden beror på typ av skiva, ytbehandling och underhållsintervall.

Underhållsintervall

Underhållsintervall beror på valt färgsystem och skivans placering i fasaden till exempel söder- eller norrläge.

Utbytbarhet

Skivorna kan enkelt demonteras och bytas ut.

Källa: http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/trabaserade-produkter/skivmaterial1/plywood/, 2016.
> Vi planterar träd

> FSC

> PEFC

> Svanen

> Affärsvillkor

> GDPR & Webvillkor

Sales outside Sweden

> Fakturabetalning

> EU-betalning

> Reklamation (Complaints)

> Tvistlösning

> Vanliga frågor (QnA)

> Så fungerar webhandeln

> Showroom

> Calexico Outlet

> Kontakt

> Om oss

> The Wood Log

icon Wood Music