Visa produkter i

Intresselista

🏷️ OBS VI TILLÄMPAR DAGSPRISER TILLSVIDARE!
 Calexico Wood

Köpa Ädelträ, Teak, Mahohny, Valnöt och Ceder virke till lågpris

Björkplywood** Poppelplywood ** är ett bra alternativ till BjörkplywoodBjörkplywood exteriörlimmad, längsfanerad (pris/skiva)

Info Björkplywood               
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
4 x 1250 x 2500 Björkplywood B/BBext 934
6 x 1250 x 2500 Björkplywood BB/BBext 814
6 x 1250 x 2500 Björkplywood B/BB ext 1 368
6,5 x 1250 x 2500 Björkplywood C/C ext 682
7 x 908 x 2050 Björkplywood BB+/C spår fanér 495
7 x 1220 x 2150 Björkplywood BB+/C spår fanér 550
9 x 1250 x 2500 Björkplywood BB/BB ext 1 170
9 x 1250 x 2500 Björkplywood B/BB ext 1 950
9 x 1525 x 3050 Björkplywood BB/BB ext 2 603
12 x 1250 x 2500 Björkplywood C/C ext 1 170
12 x 1250 x 2500 Björkplywood BB/BB ext 1 495
12 x 1250 x 2500 Björkplywood B/BB ext 2 500
12 x 1525 x 3050 Björkplywood BB/BB ext 3 110
15 x 1250 x 2500 Björkplywood C/C ext 1 465
15 x 1250 x 2500 Björkplywood BB/BB ext 1 865
15 x 1250 x 2500 Björkplywood B/BB ext 3 112
15 x 1525 x 3050 Björkplywood BB/BB ext 3 692
18 x 1250 x 2500 Björkplywood BB/CP ext 2 296
18 x 1250 x 2500 Björkplywood B/BB ext 3 740
18 x 1525 x 3050 Björkplywood BB/BB ext 4 317
21 x 1250 x 2500 Björkplywood BB/BB ext 2 613
21 x 1250 x 2500 Björkplywood B/BB ext 4 399
24 x 1250 x 2500 Björkplywood BB/BB ext 2 992
24 x 1250 x 2500 Björkplywood B/BB ext 5 031
24 x 1525 x 3050 Björkplywood BB/BB ext 5 524
27 x 1250 x 2500 Björkplywood BB/BB ext 3 358
27 x 1250 x 2500 Björkplywood B/BB ext 5 656
30 x 1250 x 2500 Björkplywood BB/BB ext 3 730
30 x 1250 x 2500 Björkplywood B/BB ext 6 293
40 x 1250 x 2500 Björkplywood BB/BB ext 4 980


Plywood Björk Tvärfanerad, Exteriör (pris/skiva)

BB/BB, C/C?.
Info Björkplywood         
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
4 x 1250 x 2500 BB/BB, TVÄR, WBP LIM 961
6 x 1250 x 2500 BB/BB 3.78 kg/m2 1 372
6,5 x 1525 x 3050 C/C Offert
6,5 x 1525 x 3050 BB/BB Offert
8 x 1525 x 3050 C/C Offert
9 x 1250 x 2500 BB/BB, TVÄR, WBP LIM 1 758
9 x 1525 x 3050 BB/BB Offert
12 x 1250 x 2500 BB/BB 7.56 kg/m2 2 004
12 x 1525 x 3050 C/C Offert
12 x 1525 x 3050 BB/BB Offert
15 x 1250 x 2500 BB/BB 9.45 kg/m2 2 447
15 x 1525 x 3050 BB/BB Offert
18 x 1250 x 2500 C/C FSC Offert
18 x 1250 x 2500 BB/BB 11.34 kg/m2 2 681
18 x 1525 x 3050 BB/BB Offert
21 x 1250 x 2500 BB/BB 2 940
21 x 1525 x 3050 BB/BB Offert
24 x 1525 x 3050 BB/BB Offert


Plywood Björk interiörlimmad (pris/skiva)

B/BB, BB/BB, BB/C, C/C?.
Info Björkplywood    
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
9 x 1220 x 2440 Twin Plywood Björk BB/BB 5-ply interiör 70% PEFC 2 471
12 x 1220 x 2440 Twin BB/BB Plywood Björk 7-ply interiör 70% PEFC 2 652
15 x 1220 x 2440 Twin Plywood Björk BB/BB 7-ply interiör 70% PEFC 3 436
18 x 1220 x 2440 Twin Plywood Björk BB/BB 9-ply interiör 70% PEFC 3 978
22 x 1220 x 2440 Twin Plywood Björk BB/BB 9-ply interiör 70% PEFC 4 581
25 x 1220 x 2440 Twin Plywood Björk BB/BB 11-ply interiör 70% PEFC 5 365
30 x 1220 x 2440 Twin Plywood Björk BB/BB 13-ply interiör 70% PEFC 6 028


Björkplywood FSC-märkt (pris/skiva)

      
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
4 x 1220 x 2440 Björkplywood BB/BB Ext 4x2440x1220 mm FSC Mix Credit 1 116
6,5 x 1220 x 2440 Björkplywood BB/BB Ext 6,5x2440x1220mm FSC Mix Credit 1 387
12 x 1220 x 2440 Björkplywood BB/BB Ext 12x2440x1220 mm FSC Mix Credit 2 020
15 x 1220 x 2440 Björkplywood BB/BB Ext 15x2440x1220 mm FSC Mix Credit 2 412
15 x 1525 x 3050 Björkplywood BB/BB Ext 15x1525x3050 mm FSC Mix Credit 3 627
18 x 1220 x 2440 Björkplywood BB/BB Ext 18x2440x1220 mm FSC Mix Credit 2 834
18 x 1250 x 2500 Björkplywood C/C Ext 18x2500x1250 mm FSC Mix Credit 2 215
18 x 1525 x 3050 Björkplywood C/C Ext 18x1525x3050 mm FSC Mix Credit 3 391
21 x 1220 x 2440 Björkplywood BB/BB Ext 21x2440x1220 mm FSC Mix Credit 3 316
21 x 1525 x 3050 Björkplywood BB/BB Ext 21x1525x3050 mm FSC Mix Credit 4 992
24 x 1220 x 2440 Björkplywood BB/BB Ext 24x2440x1220 mm FSC Mix Credit 3 738
27 x 1220 x 2440 Björkplywood BB/BB Ext 27x2440x1220 mm FSC Mix Credit 4 280
30 x 1220 x 2440 Björkplywood BB/BB Ext 30x2440x1220 mm FSC Mix Credit 5 004


Flygplansplywood (pris/skiva)

Tunna svarvade sammanpressade björkfaner. WBP-limmad   
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
1 x 1550 x 1550 Björk AB/B 3-ply WBP-lim 1 260
1,5 x 1550 x 1550 Björk AB/B 3-ply WBP-lim 1 212
2 x 1550 x 1550 Björk AB/B 4-ply WBP-lim 1 440
2,5 x 1550 x 1550 Björk AB/B 4-ply WBP-lim 1 755
3 x 1550 x 1550 Björk AB/B 6-ply WBP-lim 1 865


Plywood är normalt uppbyggt av ett ojämnt antal sammanlimmade fanerlager, där lagren vanligtvis är limmade korsvis i rät vinkel mot varandra. Faneren i plywood kan vara av olika träslag, tjocklek och kvalitet.

I Sverige används företrädesvis furu och gran. Som ytfaner förekommer även andra träslag, till exempel björk, bok, ek samt tropiska träslag. Skivor kan även specialbeställas med andra ytskikt som till exempel stål, aluminium och glasfiber. Antal faner och fanerens tjocklek varierar beroende på skivtjocklek och tillverkare.

Vissa produkter är belagda med en film som ökar motståndskraften mot slitage och fukt, ger minskad sprickbildning och förbättrat underlag för målning.

Plywood tillverkas i olika kvaliteter anpassade till olika användningsområden. K-plywood innehåller huvudsakligen granfaner. Det används till konstruktionsändamål. K-plywood tillverkas efter särskilda regler i hållfasthetsklasser enligt standarden SS-EN 12369-2 som anger karakteristiska värden för plywood. Produktdata och underlag för dimensionerande värden kan erhållas från plywood-tillverkare. Plywood CE-märks enligt SS-EN 13986 där egenskaperna beskrivs. K-plywood limmas med fenollim som är mycket beständigt. Skivor av K-plywood används i exempelvis yttertak och som komponent i limmade element som balkar med mera.

Plywood används även för inklädnad av betongformar. Formplywood är ytbelagd med en fenolfilm. Fenolfilmens tjocklek och hanteringen av skivorna avgör hur många gånger de kan användas, normalt är cirka 50 gjutningar.

Skivor av plywood som ska används utomhus och väderexponeras under längre tid, till exempel i fasader, ska uppfylla kraven på väderexponerad plywood enligt EN 636-3. Skivorna ska bland annat ha en vattenbeständig limning, till exempel fenolhartslim, som uppfyller limningsklass 3 enligt EN 314-2.  Skivor av barrträ ska vid användning utomhus i fasader ha en framsida som lägst uppfyller utseendeklass II enligt EN 635-3. Alternativt kan även skivor med filmbelagd yta till exempel MDO-film användas. Vissa tillverkare har även andra speciellt utvecklade skivor för användning i fasader.

Miljöpåverkan

Tillverkning av plywood baseras till stor del på förnybara resurser. Limmet baseras på fossila resurser. Miljöpåverkan under produktens användning är främst kopplat till underhåll, bland annat ytbehandling och rengörning. Plywood kan materialåtervinnas eller energiutvinnas. Energiinnehållet är cirka 18,7 MJ/kg. Vissa tillverkare innehar certifikat för spårbarhet enligt PEFC eller FSC.

Dimensioner

Skivornas storlek och tjocklek beror på produkt och tillverkare. Exempel på vanliga dimensioner är:

Bredd: 1200-1525 mm

Höjd: 2400-4000 mm

Tjocklek 6,5-30 mm

 

Andra skivstorlekar kan fås mot beställning.

Formstabilitet

Längdändringen hos plywood är längs och tvrs skivan cirka 2 mm/m per 10 % fuktkvotsändring.

Åldringsbeständighet

åldringsbeständigheten beror på typ av skiva och ytbehandling. Filmbehandlade skivor har till exempel större motståndskraft mot slitage, mindre sprickbildning i ytfaneren och därmed minskad fuktupptagning vilket påverkar livslängden.

Kanter

Kantförsegling används för att förhindra fuktupptagning i skivans kanter. En del produkter förseglas vid tillverkningen till exempel vissa filmbelagda skivor. Förseglingen består normalt av en utomhusfärg med eller utan så kallad sugförsegling. även försegling med epoxi förekommer. Kantförsegling är mycket viktig för skivans långsiktiga beständighet. Kanter som bearbetas på arbetsplatsen ska behandlas med en penetrerande grundolja och en täckande färg avsedd för trä utomhus.

Fogtyp

Skivorna tillverkas med raka kanter, spont eller falsad kant.

Infästning

Skivorna kan fästas med skruv eller spik. Infästningarna ska vara varmförzinkade eller av rostfritt stål. För val av infästning se rekommendationer från respektive skivtillverkare. Det är särskilt viktigt att förhindra fuktinträngning i skivorna vid infästningarna till exempel genom tätningsbrickor eller elastiska fogmassor.

Prefabriceringsgrad

Andra skivstorlekar än standard, olika former, profiler kan tillverkas mot beställning.

Brandaspekter

Uppfyller Euroclass D-s2, d0 (tidigare svensk ytskiktsklass III). Får normalt användas i fasader i byggnader med högst två våningar utan särskilda åtgärder. För användning i högre byggnader krävs boendesprinklers eller andra alternativa lösningar av byggnadstekniskt brandskydd.

Formbarhet

Skivorna kan böjas i olika former. Böjningsradien beror på skivornas tjocklek och fanerens riktning. Anpassning av skivorna kan göras på plats med enkla verktyg.

Materialmöten

Skivor ska inte monteras dikt an mot andra intilliggande skivor eller material. En spalt = 10 mm ska alltid finnas så att fukt- och temperaturrörelser inte förhindras. Spalt = 10 mm kan fyllas med lämplig fogmassa enligt tillverkarens rekommendationer.

Ytbehandling

Obehandlade skivor ska ytbehandlas med färgsystem avsedda för trä utomhus. Skivor med plastfilm kräver ingen ytbehandling. För andra filmbelagda skivor se respektive tillverkares rekommendationer.

Livslängd

Livslängden beror på typ av skiva, ytbehandling och underhållsintervall.

Underhållsintervall

Underhållsintervall beror på valt färgsystem och skivans placering i fasaden till exempel söder- eller norrläge.

Utbytbarhet

Skivorna kan enkelt demonteras och bytas ut.

Källa: https://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/trabaserade-produkter/skivmaterial1/plywood/, 2016.