Visa produkter i

Intresselista

🏷️ OBS VI TILLÄMPAR DAGSPRISER TILLSVIDARE!
 Calexico Wood

Köpa Ädelträ, Teak, Mahohny, Valnöt och Ceder virke till lågpris

Övrig plywood** BJÖRKPLYWOOD ** hittar du här =>Grada Plywood (pris/skiva)

UPM Grada är en plywood som kan formas med värme och tryck
Den nya Grada-tekniken som UPM har utvecklat ger en kortare och effektivare formningsprocess. UPM Grada termoformbara träpanel formas enkelt till en produkt i två steg – först värms panelen upp och sedan formas den och kyls ned in form.  
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
7 x 1250 x 2500 Björk Grada 2000 5-ply folie 2 096
7 x 1250 x 2500 Björk Grada 2000 Easytop 5-ply folie 3 024
10 x 1250 x 2500 Björk Grada 2000 7-ply folie 2 928
10 x 1250 x 2500 Björk Grada 2000 Easytop 7-ply folie 3 430


Duraply (pris/skiva)

Duraply poppelplywood modiferas genom en innovativ behandling som ger exceptionell livslängd och gör skivorna immuna mot angrepp från svamp och insekter, även utomhus och i de mest påfrestande klimaten. Lämplig för konstruktion, möbler -gärna utemöbler och för marint bruk.  
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
5 x 1220 x 2500 Durable Duraply 5x2500x1220 FSC Mix Credit 770
12 x 1220 x 2500 Durable Duraply 12x2500x1220 FSC Mix Credit 2 372
18 x 1220 x 2500 Durable Duraply 18x2500x1220 FSC Mix Credit 3 142


Poppelplywood (pris/skiva)

Konstruktionsplywood, längsfanerad
Info Poppelplywood       
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
6 x 1220 x 2500 Interiör B/BB 793
9 x 1220 x 2440 Combi Plywood Poppel BB/BB 5-ply interiör 70% PEFC 1 206
9 x 1220 x 2500 Interiör B/BB 893
12 x 1220 x 2440 Combi Plywood Poppel BB/BB 7-ply interiör 70% PEFC 1 567
12 x 1220 x 2500 Interiör B/BB 1 180
15 x 1220 x 2440 Combi Plywood Poppel BB/BB 7-ply interiör 70% PEFC 1 869
15 x 1220 x 2500 Interiör B/BB 1 388
18 x 1220 x 2440 Combi Plywood Poppel BB/BB 9-ply interiör 70% PEFC 1 959
18 x 1220 x 2500 Interiör B/BB 1 636
22 x 1220 x 2500 Interiör B/BB 2 003
25 x 1220 x 2500 Interiör B/BB 2 270
30 x 1220 x 2500 Interiör B/BB 2 945
40 x 1220 x 2500 Poppelplywood, B/BB, Interiör 4 115


Merantiplywood (pris/skiva)

Merantiplywood 3,6
Konstruktionsplywood, WBP-vattenfast limmning, längsfanerad
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   


Granplywood P30 - Konstruktion (pris/skiva)

Exteriörlimmad, putsad, Gran III/III       
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
9 x 1200 x 2500 Offert
12 x 618 x 2400 Fals Offert
12 x 900 x 2440 Offert
12 x 900 x 2500 Offert
12 x 1200 x 2440 Offert
12 x 1200 x 2500 Offert
15 x 898 x 2440 Föreskriven för våtrum enligt Säker vatten Offert
15 x 1200 x 2440 Offert
15 x 1200 x 2500 Offert
18 x 1200 x 2500 Offert
21 x 1200 x 2440 Offert
21 x 1200 x 2500 Offert
24 x 1200 x 2440 Offert
24 x 1200 x 2500 Offert


Tak- & golvplywood P30 (pris/skiva)

Exteriörlimmad, putsad, Gran III/III. TG4 - Not & fjäder runt om.  
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
15 x 1210 x 2410 Offert
18 x 1210 x 2410 Offert
21 x 1210 x 2410 Offert


Byggplywood (pris/skiva)

exteriörlimmad, Barrträ III/III 
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
9 x 550 x 1200 Blindbotten 9x550x1200 Gran 3-ply behandlad 190


K-plywood - Emballage (pris/skiva)

För emballage och förpackning. Exteriörlimmad, III/IV   
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
12 x 1220 x 2440 Poppel Offert
15 x 1220 x 2440 Poppel Offert
18 x 1220 x 2440 Poppel Offert
21 x 1220 x 2440 Poppel Offert
24 x 1220 x 2440 Poppel Offert


Böjplywood (pris/skiva)

     
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
3 x 1220 x 2440 Tvärgående 336
4 x 1220 x 2500 Tvärgående 637
4 x 1220 x 2500 Längsgående 637
5 x 1220 x 2440 Tvärgående 416
6 x 1220 x 2500 Längsgående 705
6 x 1220 x 2500 Tvärgående 674
8 x 1220 x 2440 Tvärgående 620
8 x 1220 x 2500 Tvärgående 853
8 x 1220 x 2500 Längsgående 874
16 x 1220 x 2440 Tvärgående 1 142


Plywood är normalt uppbyggt av ett ojämnt antal sammanlimmade fanerlager, där lagren vanligtvis är limmade korsvis i rät vinkel mot varandra. Faneren i plywood kan vara av olika träslag, tjocklek och kvalitet.

I Sverige används företrädesvis furu och gran. Som ytfaner förekommer även andra träslag, till exempel björk, bok, ek samt tropiska träslag. Skivor kan även specialbeställas med andra ytskikt som till exempel stål, aluminium och glasfiber. Antal faner och fanerens tjocklek varierar beroende på skivtjocklek och tillverkare.

Vissa produkter är belagda med en film som ökar motståndskraften mot slitage och fukt, ger minskad sprickbildning och förbättrat underlag för målning.

Plywood tillverkas i olika kvaliteter anpassade till olika användningsområden. K-plywood innehåller huvudsakligen granfaner. Det används till konstruktionsändamål. K-plywood tillverkas efter särskilda regler i hållfasthetsklasser enligt standarden SS-EN 12369-2 som anger karakteristiska värden för plywood. Produktdata och underlag för dimensionerande värden kan erhållas från plywood-tillverkare. Plywood CE-märks enligt SS-EN 13986 där egenskaperna beskrivs. K-plywood limmas med fenollim som är mycket beständigt. Skivor av K-plywood används i exempelvis yttertak och som komponent i limmade element som balkar med mera.

Plywood används även för inklädnad av betongformar. Formplywood är ytbelagd med en fenolfilm. Fenolfilmens tjocklek och hanteringen av skivorna avgör hur många gånger de kan användas, normalt är cirka 50 gjutningar.

Skivor av plywood som ska används utomhus och väderexponeras under längre tid, till exempel i fasader, ska uppfylla kraven på väderexponerad plywood enligt EN 636-3. Skivorna ska bland annat ha en vattenbeständig limning, till exempel fenolhartslim, som uppfyller limningsklass 3 enligt EN 314-2.  Skivor av barrträ ska vid användning utomhus i fasader ha en framsida som lägst uppfyller utseendeklass II enligt EN 635-3. Alternativt kan även skivor med filmbelagd yta till exempel MDO-film användas. Vissa tillverkare har även andra speciellt utvecklade skivor för användning i fasader.

Miljöpåverkan

Tillverkning av plywood baseras till stor del på förnybara resurser. Limmet baseras på fossila resurser. Miljöpåverkan under produktens användning är främst kopplat till underhåll, bland annat ytbehandling och rengörning. Plywood kan materialåtervinnas eller energiutvinnas. Energiinnehållet är cirka 18,7 MJ/kg. Vissa tillverkare innehar certifikat för spårbarhet enligt PEFC eller FSC.

Dimensioner

Skivornas storlek och tjocklek beror på produkt och tillverkare. Exempel på vanliga dimensioner är:

Bredd: 1200-1525 mm

Höjd: 2400-4000 mm

Tjocklek 6,5-30 mm

 

Andra skivstorlekar kan fås mot beställning.

Formstabilitet

Längdändringen hos plywood är längs och tvrs skivan cirka 2 mm/m per 10 % fuktkvotsändring.

Åldringsbeständighet

åldringsbeständigheten beror på typ av skiva och ytbehandling. Filmbehandlade skivor har till exempel större motståndskraft mot slitage, mindre sprickbildning i ytfaneren och därmed minskad fuktupptagning vilket påverkar livslängden.

Kanter

Kantförsegling används för att förhindra fuktupptagning i skivans kanter. En del produkter förseglas vid tillverkningen till exempel vissa filmbelagda skivor. Förseglingen består normalt av en utomhusfärg med eller utan så kallad sugförsegling. även försegling med epoxi förekommer. Kantförsegling är mycket viktig för skivans långsiktiga beständighet. Kanter som bearbetas på arbetsplatsen ska behandlas med en penetrerande grundolja och en täckande färg avsedd för trä utomhus.

Fogtyp

Skivorna tillverkas med raka kanter, spont eller falsad kant.

Infästning

Skivorna kan fästas med skruv eller spik. Infästningarna ska vara varmförzinkade eller av rostfritt stål. För val av infästning se rekommendationer från respektive skivtillverkare. Det är särskilt viktigt att förhindra fuktinträngning i skivorna vid infästningarna till exempel genom tätningsbrickor eller elastiska fogmassor.

Prefabriceringsgrad

Andra skivstorlekar än standard, olika former, profiler kan tillverkas mot beställning.

Brandaspekter

Uppfyller Euroclass D-s2, d0 (tidigare svensk ytskiktsklass III). Får normalt användas i fasader i byggnader med högst två våningar utan särskilda åtgärder. För användning i högre byggnader krävs boendesprinklers eller andra alternativa lösningar av byggnadstekniskt brandskydd.

Formbarhet

Skivorna kan böjas i olika former. Böjningsradien beror på skivornas tjocklek och fanerens riktning. Anpassning av skivorna kan göras på plats med enkla verktyg.

Materialmöten

Skivor ska inte monteras dikt an mot andra intilliggande skivor eller material. En spalt = 10 mm ska alltid finnas så att fukt- och temperaturrörelser inte förhindras. Spalt = 10 mm kan fyllas med lämplig fogmassa enligt tillverkarens rekommendationer.

Ytbehandling

Obehandlade skivor ska ytbehandlas med färgsystem avsedda för trä utomhus. Skivor med plastfilm kräver ingen ytbehandling. För andra filmbelagda skivor se respektive tillverkares rekommendationer.

Livslängd

Livslängden beror på typ av skiva, ytbehandling och underhållsintervall.

Underhållsintervall

Underhållsintervall beror på valt färgsystem och skivans placering i fasaden till exempel söder- eller norrläge.

Utbytbarhet

Skivorna kan enkelt demonteras och bytas ut.

Källa: http://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/trabaserade-produkter/skivmaterial1/plywood/, 2016.